Referanser

Prosjekt/anlegg: B R A veien 55, Halden

Oppdragsgiver: Basale AS

Beskrivelse: Reasfaltering

Areal: 2 200 m²

Utført: September 2016

Prosjekt/anlegg: Begby Senter, Gml. Fredrikstad

Oppdragsgiver: Jørgen Karstensen AS

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 4 800 m²

Utført: November 2018

Prosjekt/anlegg: Glemmen VGS, Fredrikstad

Oppdragsgiver: Jørgen Karstensen AS

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 2 300 m²

Utført: August 2016

Prosjekt/anlegg: Opsund G/S bru, Sarpsborg

Oppdragsgiver: Implenia Norge AS

Beskrivelse: Finavretting, fresing, asfaltering

Areal: 500 m² + 1 300 m²

Utført: Oktober 2017

Prosjekt/anlegg: Kampenesmosen, Borgenhaugen

Oppdragsgiver: Park & Anlegg AS

Beskrivelse: Asfaltering

Areal: 8 800 m²

Utført: Oktober 2018

Prosjekt/anlegg: Nye PRETEC, Borgenhaugen

Oppdragsgiver: Park & Anlegg AS

Beskrivelse: Afaltering

Areal: 18 500 m²

Utført: Juli/August 2018

Prosjekt/anlegg: Batteriretur, Gml. Fredrikstad

Oppdragsgiver: Borg Havn IHK

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 3 600 m²

Utført: April 2018

Prosjekt/anlegg: Coop Marked, Torsnes

Oppdragsgiver: Coop Øst SA

Beskrivelse: Reasfaltering

Areal: 1 400 m²

Utført: Juli 2016

Prosjekt/anlegg: G/S Skjærhalden, Hvaler

Oppdragsgiver: Brødr. Ødegård Maskindrift AS

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 1 700 m²

Utført: Mai 2016

Prosjekt/anlegg: Jula – Møbelringen, Ski

Oppdragsgiver: Knut Bjerke AS

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 4 400 m²

Utført: Mai 2015

Prosjekt/anlegg: Sandbakken Flerbrukshall

Oppdragsgiver: Jørgen Karstensen AS

Beskrivelse: Asfaltering

Areal: 800 m²

Utført: Juni 2018

Prosjekt/anlegg: Hestehagen, Ås

Oppdragsgiver: Reiersen Entreprenør AS

Beskrivelse: Asfaltering

Utført: Flere byggetrinn 2018

Prosjekt/anlegg: Martinsvingen, Grålum

Oppdragsgiver: Privat

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 170 m²

Utført: Juni 2017

Prosjekt/anlegg: Lager 14 / nye Borregaard, Øra

Oppdragsgiver: Borg Havn IKS

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 11 100 m²

Utført: Juni 2019

Prosjekt/anlegg: Kampenesmosen, Borgenhaugen

Oppdragsgiver: Park & Anlegg ⅍

Beskrivelse: Asfaltering (slitelag)

Areal: 8 500 m²

Utført: Juli 2019

Prosjekt/anlegg: Redningsverket, Missingmyr

Oppdragsgiver: Missingmyrveien 16 ⅍

Beskrivelse: Finavretting (og asfaltering)

Areal: 5 200 m²

Utført: August 2019

Prosjekt/anlegg: Teglveien Bussoppstilling, Ski

Oppdragsgiver: BA Anlegg ⅍

Beskrivelse: Finavretting, asfaltering

Areal: 2 300 m²

Utført: September 2019

Prosjekt/anlegg: Olimb, Råde

Oppdragsgiver: Park & Anlegg ⅍

Beskrivelse: Asfaltering

Areal: 2 200 m²

Utført: Juni 2019